ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED @บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด Calsonic Kansei (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ให้เป็นผู้ติดตั้งโคมไฮเบย์LED (LED High Bay) ส่องสว่างสำหรับติดตั้งพื้นที่ภายในโรงงาน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thani)

Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thaini)– ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ณ.บริเวณโถงออฟฟิศสำนักงานและไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร เมื่อเดือน เม.ษ 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิตคลอง 13) Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Rungsit)

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิต คลอง 13) -Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Rungsit)– ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง เปลี่ยน โคมไฮเบย์ LED เดิมที่ใช้หลอด HID ขนาด 400W เป็น โคมไฮเบย์ LED ขนาด 120W ซึ่งสามารถประหยัดไฟได้กว่า 70% และยังให้แสงสว่างที่มากกว่าเดิม ที่ห้อง water treatment เมื่อเดือน มิ.ย 2560 ที่ผ่านมา