ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันน้ำกันฝุ่น (LED Water Proof) @โรงงานผลิตสีชั้นนำระดับโลกสัญชาติยุโรป

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันน้ำกันฝุ่น (LED Water Proof) โรงงานผลิตสีชั้นนำระดับโลกสัญชาติยุโรป ให้ดำเนินการปรับปรุงไฟเพื่อเพิ่มความสว่างและลดการใช้พลังงานในโรงงานผลิตสีน้ำ

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด (LED Exprosion Proof) จากบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด (LED Exprosion Proof) จากบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ให้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ  ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสินค้าSL นำเสนอให้กับลูกค้ารายนี้ เป็นโคมกันระเบิด แบบ LED FLOODLIGHT EXPOSHION PROOF

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด (LED Exprosion Proof) @โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด (LED Exprosion Proof) โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์ ให้ติดตั้งโคมไฟกันระเบิดสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้และจัดเก็บโซลเว้นท์ (solvent) ที่มีไอระเหยและจัดเป็นวัตถุไวไฟ