โคมไฟปั๊มน้ำมัน/โคมไฟฝังฝ้า LED (LED Canopy Light) คือโคมไฟที่นิยมนำไปติดตั้งสำหรับส่องสว่างในปั๊มน้ำมัน จึงถูกเรียกว่าโคมไฟปั๊มน้ำมัน โคมไฟ LED CANOPY LIGHT ยังสามารถนำไปใช้งานส่องสว่างเอนกประสงค์ตามต้องการอื่นๆได้เช่นกัน เช่น ในงานที่มีเพดานเป็นแบบฝ้าฉาบเรียบ หรือ ผนังไอโซวอลล์ที่ไม่ต้องการแขวนโคม ต้องการให้โคมไฟเรียบไปกับเพดาน เช่นในสนามกีฬา โรงยิม โรงละคร และรวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

 

LED Canopy Light

เรียงตาม :
Engine by shopup.com