บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thani)

Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thaini)– ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ณ.บริเวณโถงออฟฟิศสำนักงานและไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร เมื่อเดือน เม.ษ 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิตคลอง 13) Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Rungsit)

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (รังสิต คลอง 13) -Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Rungsit)– ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง เปลี่ยน LED Highbay เดิมที่ใช้หลอด HID ขนาด 400W เป็น LED Highbay ขนาด 120W ซึ่งสามารถประหยัดไฟได้กว่า 70% และยังให้แสงสว่างที่มากกว่าเดิม ที่ห้อง water treatment เมื่อเดือน มิ.ย 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทย เมอิระ จำกัด Thai Meira Co.,LTD

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทย เมอิระ จำกัด - Thai Meira Co.,LTD – ให้เป็นผู้ติดตั้ง Solar LED Streetlightขนาดไฟถนนแอลอีดี 30W โดยใช้แผงโซลาร์ขนาด 120W แบตเตอร์รี่ขนาด 100AH จำนวนทั้งสิ้น 30 ชุด บริเวณรอบโรงงาน ตั้งอยู่ที่ สยามอีสเทิสวนอุตสาหกรรม เมื่อเดือน เม.ย 2560 ที่ผ่านมา