บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thani)

Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thaini)– ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ณ.บริเวณโถงออฟฟิศสำนักงานและไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร เมื่อเดือน เม.ษ 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thani)

Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thaini)– ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบแสงสว่าง ณ.ห้อง Retaintion PET9 LED ประกอบไปด้วยโคมปีกสะท้อนแสง 2x18W และหลอด Tube T8 ขนาด 18W ความสว่าง 2400 ลูเมน เมื่อเดือน เม.ษ 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Pathum thani)

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี) -Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Pathum thani)– ให้เป็นผู้ติดตั้ง โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Streetlight) ขนาด 90W บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 1 พ.ค 2560 ที่ผ่านมา