บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thani)

Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thaini)– ให้เป็นผู้ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ณ.บริเวณโถงออฟฟิศสำนักงานและไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร เมื่อเดือน เม.ษ 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ปทุมธานี)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thani)

Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd (Patum Thaini)– ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบแสงสว่าง ณ.ห้อง Retaintion PET9 LED ประกอบไปด้วยโคมปีกสะท้อนแสง 2x18W และหลอด Tube T8 ขนาด 18W ความสว่าง 2400 ลูเมน เมื่อเดือน เม.ษ 2560 ที่ผ่านมา

คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด– Calsonic Kansei(Thailand)Co.,Ltd

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทคาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด Calsonic Kansei(Thailand)Co.,Ltd– ให้เป็นผู้ติดตั้ง ชุดไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Streetlight เพิ่มเติมในบริเวณรอบโรงงาน เมื่อเดือน เม.ย 2560 ที่ผ่านมา